לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

חוקים ותקנות בענף הנדל"ן

אנו שמחים להציג מקבץ של החוקים והתקנות המרכזיות בענף הנדל"ן.

 

אנו נשתדל להעלות חוקים נוספים ולעדכן שינויים בחוק, בתקווה כי הדבר יועיל וישרת אותך. חשוב לציין כי אין להסתמך על החוקים המוצגים ויש לבדוק שינויים ועדכונים בחוק.

תכנון ובנייה:

 • חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק הליכי תכנון ובנייה, תש"ן 1990. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • תקנות תכנון ובנייה, תש"ל 1970. לצפייה בתקנות לחץ כאן.

חוזים:

 • חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג 1973. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק חוזה קבלנות, תשל"ד 1974. לצפייה בחוק לחץ כאן.

מכר:

 • חוק המכר, תשכ"ח 1968. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק המכר (דירות), תשל"ג 1973. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק המכר (דירות) - הבטחת השקעות של רוכשי דירות, תשל"ה 1974 + סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה, תשל"ה 1975. לצפייה בחוק לחץ כאן.

מקרקעין:

 • חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק מנהל מקרקעי ישראל, תש"ך 1960. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943. לצפייה בפקודה לחץ כאן.
 • חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד 1964. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ"ט 1969. לצפייה בפקודה לחץ כאן.
 • חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א 1981. לצפייה בחוק לחץ כאן.

הוצאה לפועל:

 • חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם 1979. לצפייה בתקנות לחץ כאן.

שמאי מקרקעין:

 • חוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב 1962. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • תקנות שמאי מקרקעין, תשכ"ג 1963. לצפייה בתקנות לחץ כאן.
 • חוק שמאי מקרקעין, תשס"א 2001. לצפייה בחוק לחץ כאן.

מתווכים:

 • חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 1996. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • תקנות המתווכים במקרקעין, תשנ"ז 1997 + פרטי הזמנה בכתב, תשנ"ז 1997. לצפייה בתקנות לחץ כאן.

כללי:

 • חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב 1972. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק השכירות והשאילה, תשל"א 1971. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק בינוי ופינוי של איזורי שיקום, תשכ"ה 1965. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943. לצפייה בפקודה לחץ כאן.
 • חוק רשם הקבלנים, תשכ"ט 1969. לצפייה בחוק לחץ כאן.
 • חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958. לצפייה בחוק לחץ כאן.

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך בכל דבר ועניין.

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין

 

 

אין לראות בחוקים אלו בחלקם או בכלליותם כל סוג של המלצה או חוות דעת, החוקים אינם מהווים תחליף ליעוץ שמאי מקרקעין ו/או יעוץ משפטי. יש לבדוק שינויים ועדכונים בחוק, ויש לבדוק ולבחון כל מקרה לגופו. כל העושה שימוש בחוקים אלו עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. ט.ל.ח