לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

קבלת תביעה בגין קבלת דירה ששטחה קטן מן המובטח

התובעים מייחסים איפוא לנתבעת, הפרה של ההסכם המתבטאת בחוסר תום לב בקיומו, ניהול מו"מ בחוסר תום לב, הטעיה ביודעין ו/או ברשלנות, עריכת מצג שווא ועשיית עושר ולא במשפט.

פסק דין

א. מהות התביעה ועיקר טענות בעלי הדין
הפלוגתא הצריכה להכרעה בתובענה שבפני עילתה במחלוקת שבין בעלי הדין באשר למצג חוזי שנעשה לגבי שטח דירה, הבנת תוכנו של המצג והיקף האחריות לגבי אי התאמתו הנטענת למציאות.
מסתבר כי סוגיה זו, שעמדה במוקדם של פסקי דין לא מעטים טרם מוצתה עד תום.

1. בכתב תביעתם טוענים התובעים-בני זוג שרכשו מן הנתבעת דירת גג בת 4 חדרים (להלן: "הדירה") כי נסמכו על הצהרות ומצגי נציגי הנתבעת לפיהן הדירה תהיה מרווחת במיוחד, והונעו להתקשר עם הנתבעת בהסכם מכר מיום 29.12.99 לרכישתה (להלן: "ההסכם").
התובעים טוענים כי בשל החשיבות המהותית שייחסו לשטח הדירה, דרשו כי הנתבעת תציין בהסכם את שטח הדירה ובמענה לכך ציינה הנתבעת במיפרט הטכני המהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
"שטח הדירה כ-143 מ"ר + כ-90 מ"ר מרפסות הכל לפי תכנית מצורפת" (להלן: "המצג החוזי").
2. התובעים מוסיפים וטוענים כי רכשו את הדירה טרם החלו בבנייתה וכי עם קבלת החזקה בה ניכר בעיניהם כי שיטחה קטן מן המובטח. מודד שהזמינו אישר את חששם בעוד שמהנדס מטעמם (אינג' אלפרט) חישב ומצא כי שטח הדירה בפועל הינו 104.8 ממ"ר בעוד שהמרפסות משתרעות על שטח של 78.6 מ"ר בלבד.

3. התובעים נסמכו על חוו"ד של השמאי בועז ברזילי מטעמם (להלן: "השמאי") אשר העריך כי שוויה של הדירה פחת בסכום של 60,000 דולר בשל קיטון שיטחה.
4. התובעים מייחסים איפוא לנתבעת, הפרה של ההסכם המתבטאת בחוסר תום לב בקיומו, ניהול מו"מ בחוסר תום לב, הטעיה ביודעין ו/או ברשלנות, עריכת מצג שווא ועשיית עושר ולא במשפט.
5. בכתב הגנתה הכחישה הנתבעת את טענות התובעים וכפרה בזכותם לגבות ממנה פיצויים.
הנתבעת טוענת כי בפני התובעים הוצג תשריט ובו פירוט שטח הדירות "ברוטו".

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע והניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ כאן.

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח