לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

שמאי מקרקעין מומחה - שירותי שמאות מקרקעין

 

שמאות מקרקעין - מיקי אדלשטיין

שמאות מקרקעין זהו מקצוע שמתנהל בשוק ללא זירת מסחר מרכזית ולכן הערכות השווי מבוצעות באופן פרטני. על פי החוק בישראל, הערכה שמאית מבוצעת ע"י שמאי מקרקעין מוסמך.

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא ללמוד ולהבין את כל מרכיבי העסקה, כאשר עליו להתמצא בנושאים רבים מתחום הנדל"ן (מיסוי מקרקעין, הכרת השוק, חוקים, תקנות וכו'), בתחומים כלכליים ובתחומים הנדסיים.

בכדי להיות שמאי מקרקעין מוסמך, יש לעמוד בתנאים ובבחינות של מועצת שמאי מקרקעין.

 

שמאות מקרקעין - הערכת שווי נכסים

אחד התחומים המרכזיים בעבודת שמאות המקרקעין הוא ביצוע הערכת שווי נכסים. שמאי מקרקעין במשרד של מיקי אדלשטיין מבצעים הערכת שווי נכסים, תוך איסוף מידע מקיף על הנכס ועל סביבתו, ובחינת מאפייני הנכס. כאן מבצעים שמאי מקרקעין הערכות שווי לכל סוגי הנכסים, לרבות דירות, בתים צמודי קרקע, מבנים, בניינים, מגרשים, נחלות, משקים, שטחים וקרקעות חקלאיות, מוסדות ציבור, חנויות וכדומה. הערכת השווי נכתבת בדו"ח שומה ע"י שמאי מקרקעין מומחה.

 

חוות דעת שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין המועסקים במשרד מיקי אדלשטיין מוסמכים ומורשים להעניק כל סוג של חוות דעת שמאי מקרקעין, כולל חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה המהווה עדות מומחה בבית משפט. שמאי המשרד עורכים חוות דעת שמאית עבור אומדן שווי נכסים, חלוקת זכויות במקרקעין, ירידות ערך נכסים, השקעות עתידיות, מכירות נכסי נדל"ן, חכירה והשכרת נכסים, שווי שוק, פירוק שותפות, כינוס נכסים, ירושות, דמי פינוי, דמי שימוש ראויים, דמי מפתח ועוד.

 

מומחיות במיסוי מקרקעין

למיסוי מקרקעין חלק מרכזי בכל התחום של שמאות מקרקעין והנדל"ן. במשרד שמאים מיקי אדלשטיין מועסק צוות שמאי מקרקעין המומחים בתחום מיסוי מקרקעין, ושמים דגש רב על עדכניות מתמדת בתקנות ובחקיקות בתחום המיסוי.

שמאי מקרקעין במשרד יתנו מענה לכל אחד מסוגי המס הקשורים במקרקעין:

 • מס שבח

 • מס רכישה

 • ארנונה

 • דמי הסכמה

 • דמי מפתח

 • הפקעות

 • אגרות בניה

 • אגרות והיטלי פיתוח

 • תכנון מס

היטל השבחה - כחלק משירותי המשרד בתחום מיסוי מקרקעין, צוות שמאי המשרד צבר ניסיון עשיר בנושא היטל השבחה.  שמאי המשרד עורכים שומה נגדית מטעם בעלי זכויות במקרקעין תוך ניסיון מוכח בהפחתת תשלום היטל השבחה, עורכים חוות דעת שמאיות בנושא היטל השבחה מטעם הועדות לתכנון ובניה, ומשמשים במידת הצורך כשמאי מכריע בנושא החבות בגין היטל השבחה.

 

בדיקת נכסים - עריכת בדיקות לנכסים לפני רכישה ומכירה

בכל עסקת מקרקעין, ובמיוחד ברכישת דירה, ישנם גורמים שונים שמומלץ ואף חובה לבדוק. לרוב, עסקאות במקרקעין נעשות בסכום של מאות אלפי שקלים ויותר וכפופות לתקנות וחוקים רבים. עריכת בדיקת נכסים לפני רכישה, תספק מידע רב וקריטי בנוגע לנכס ואף לעסקת הרכישה כולה.

משרד שמאים מיקי אדלשטיין מציע סל בדיקות לנכסים מקיף ורחב. כל הבדיקות המתבצעות במשרד הן מוסמכות, בלתי תלויות ואובייקטיביות, נערכות תחת שקיפות מלאה וייחודיות לסוג הנכס. בין הבדיקות שאנו מבצעים לנכסים: בדיקת מצב תכנוני, בדיקת תכנית פיתוח אזורי, בדיקת ייעודי קרקעות, בדיקת חריגות בנייה ועוד. 

 

שמאי מקרקעין - ליווי בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך

משרד השמאים מיקי אדלשטיין מלווה תיקים של תביעות פיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה כנגד הרשויות השונות, בגין ירידת ערך של נכסים בעקבות אישור תכנית בנין עיר. צוות המומחים של המשרד מספק שירותים מקיפים בתחום, כשביניהם ליווי תביעות של בעלי הנכסים שנפגעו, עריכת אומדני צפי לירידת ערך, מתן חוות דעת שמאי מקרעין מומחה לירידת ערך, ייצוג בעלי נכסים אל מול הרשויות, ליווי הדיונים והועדות השונות ועוד.

 

שמאי מקרקעין מומחה מייצג מול מנהל מקרקעי ישראל

הצוות המומחה במשרד מלווה ומייצג בעלי קרקעות הן חקלאיות והן עירוניות, אל מול מנהל מקרקעי ישראל. השירותים הניתנים בתחום זה, כוללים בין היתר: טיפול בדמי חכירה, דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, עריכת שומה נגדית, שינוי יעוד קרקעות, תוספות בנייה, ליווי מכרזים, הערכות שווי ועוד.

 

ליווי ויעוץ בנושא תמ"א 38

משרד שמאים מיקי אדלשטיין צבר ניסיון רב בליווי דיירים וועדי בתים בנושא יישום תכנית תמ"א 38. בכדי שדיירי הבניין ייהנו ממירב הזכויות המגיעות להם מתוקף התכנית, מומלץ להיעזר בשירותיו של שמאי מקרקעין מומסך ובעל ניסיון בתחום זה.

הצוות המועסק במשרד מעניק פתרונות ושירותים מקיפים, כשבניהם: הערכת השווי של זכויות הבניה הנוספות הניתנות במסגרת תמ"א 38 (מאפשרות את מימון חיזוק הבנין), ליווי המו"מ השמאי - כלכלי אל מול היזם ונציגיו, חישוב התמורה המגיעה לכל אחד מדיירי הבניין, מתן חוות דעת שמאיות, טיפול בכל נושא המיסוי הנגזר מיישום תמ"א 38 ועוד. 

 

שירותי שמאות מקרקעין

מלבד תחום המיסוי, אנו מציעים שירותים מקיפים בתחום של שמאות מקרקעין, למשל:

 • הגשת התנגדות לתכנית ומתן חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה על הפגיעה הצפויה בנכס

 • ליווי בעלי נכסים ובעלי זכויות בועדות המקומיות ובועדות ערר

 • אומדן ירידות ערך נכסים

 • אומדן פיצויים (הפקעה, סעיף 197 וכד')

 • ניתוח והכנת דוחות שמאיים - כלכליים

 • זכויות שימוש

 • רישום וטיפול בנושא הערת אזהרה

 • עסקאות קומבינציה

 • עריכת טבלאות איזון והקצאה

 • בדיקת נכסים במהלך בניה

 • הרחבות ושיפוץ חיצוני של מבנים

 • ייעוץ הפקעות וייעוץ השקעות בנדל"ן

 

שירותי שמאות מקרקעין נוספים

משרד מיקי אדלשטיין מציע שירותי שמאות מקרקעין נוספים, לרבות ליווי בהכנת תכניות בנין עיר (תב"ע), תכניות בינוי נקודתיות ומפורטות החל משלבי הכנת התוכנית הראשונית - הכנה וליווי הפרוגרמה הכלכלית, ליווי הדיונים בוועדות השונות (מקומיות ומחוזיות) תוך שימת דגש לנושאים הכלכליים והשמאיים.

כמו כן, אנו מעניקים שירותי יעוץ וטיפול וליווי בתחום מכירות מקרקעין, ומבצעים בדיקות והשוואות בהיבט התכנוני והכלכלי וכן בנושא המיסוי.

 

בנוסף, שמאי מקרקעין במשרדינו משמשים במידת הצורך כשמאי מכריע, מכינים חוות דעת חיצוניות וחוות דעת שמאי מקרקעין מומחה לבתי משפט ולנכסים בתהליך משפטי, המהוות במידת הצורך עדות מומחה בבית משפט (משרדנו נמצא במאגר המומחים מטעם בתי המשפט).

 

 

צוות המומחים המועסק במשרד שמאים "מיקי אדלשטיין שמאות מקרקעין, שמאות חקלאית ויעוץ כלכלי בע"מ" כולל אנשי מקצוע מגוונים, כמו: שמאי מקרקעין, שמאי חקלאי, כלכלנים, מהנדסים, מודדים ואגרונום. מגוון תחומי ההתמחות והידע והניסיון העשיר שצבר המשרד בתחום שמאות מקרקעין, יוצרים שילוב מנצח המאפשר לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר עבור צרכיך בתחום, ולהעניק לך שירות טוב יותר, אמין יותר ואיכותי יותר. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין