לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

שמאות חקלאית - מיקי אדלשטיין

 

שמאות חקלאית

אחת מההתמחויות המרכזיות של משרד הינה ביצוע עבודת שמאות חקלאית מקיפה וכוללת, משולבת עם שמאות מקרקעין על כל מרכיביה.

צוות המומחים המועסק במשרד, הכולל שמאי מקרקעין, שמאי חקלאי, אגרונום, כלכלנים, מהנדסים אזרחיים, הנדסאי בניין ומודדים מוסמכים, מבצעים עבודת שמאות חקלאית עבור חברות חקלאיות, חברות ציבוריות וממשלתיות, חברות ביטוח, בעלי עסקים חקלאיים, חקלאים פרטיים ובעלי שטחים חקלאיים.

 

הערכות שווי - שמאות חקלאית                         

תחום מרכזי בעבודת שמאות חקלאית הוא ביצוע הערכות שווי לנכסים. צוות שמאי מקרקעין וכן שמאי חקלאי שבמשרד מבצע  הערכות שווי, תוך איסוף מידע מקיף על הנכס ועל סביבתו, ובחינת מאפייני הנכס (בדיקת נכסים). הערכות שווי מבוצעות לכל סוגי הנכסים, לרבות מגרשים, נחלות, משקים, מטעים, מבנים, מבני משק, שטחים, קרקעות חקלאיות וכדומה. הערכת השווי נכתבת בדו"ח שומה ע"י שמאי מקרקעין חקלאי.

 

חוות דעת שמאי חקלאי

שמאי חקלאי וכן שמאי מקרקעין המועסקים במשרד שמאים מיקי אדלשטיין מוסמכים ומורשים להעניק כל סוג של חוות דעת שמאית, כולל חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה לבית משפט. חוות דעת שמאי חקלאי נערכות עבור אומדן שווי נכסים, ירידות ערך נכסים, השקעות עתידיות, חלוקת זכויות במקרקעין, עסקאות מכר במקרקעין, חכירה והשכרת נכסים, שווי שוק, פירוק שותפות, כינוס נכסים, ירושות, דמי פינוי ועוד.

 

מומחיות במיסוי מקרקעין

למיסוי מקרקעין חלק מרכזי בכל התחום של שמאות חקלאית ובתחום הנדל"ן. צוות שמאי המשרד מומחה בתחום מיסוי מקרקעין, ושם דגש רב על עדכניות מתמדת בתקנות ובחקיקות בתחום המיסוי. כחלק ממגוון השירותים המוצע במשרד שמאים, אנו מטפלים בכל התחום של מיסוי מקרקעין, לרבות מס שבח, מס רכישה, דמי הסכמה, הפקעות, אגרות בניה, אגרות והיטלי פיתוח, תכנון מס ועוד.

היטל השבחה - כחלק מההתמחות במיסוי מקרקעין, צוות המשרד מתמקצע בנושא היטל השבחה, וצבר ניסיון עשיר בטיפול בחבות בגין היטל השבחה. שמאי המשרד עורכים שומה נגדית, מעניקים חוות דעת שמאי חקלאי ומשמשים במידת הצורך כשמאי מכריע בנושא החבות בגין היטל השבחה.

 

טיפול וייעוץ בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך

משרד שמאים מיקי אדלשטיין צבר ניסיון עשיר בליווי תביעות פיצויים ע"פ סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, בגין ירידת ערך נכסים בעקבות אישור תכנית בנין עיר כנגד הרשויות השונות. צוות שמאי מקרקעין וכן שמאי חקלאי שמועסקים במשרד מספקים שירותים מקיפים בתחום, כשביניהם ליווי תביעות של בעלי הנכסים שנפגעו, עריכת אומדני צפי לירידת ערך, מתן חוות דעת שמאי חקלאי לירידת ערך, ייצוג בעלי נכסים אל מול הרשויות, ליווי הדיונים בועדות השונות ועוד.

 

הפקעת קרקעות חקלאיות

משרד שמאים מיקי אדלשטיין נחשב למוביל בתחום הפקעות מקרקעין בישראל, תוך צבירת ניסיון רב במתן יעוץ הפקעות לפרויקטים רחבי היקף. צוות המומחים המועסק במשרד, מייעץ ומלווה פרויקטים רבים הדורשים הפקעת קרקעות עירוניות וחקלאיות, תוך ניהול משא ומתן עם הגורמים הרלוונטיים, הערכת אומדני פיצויים, עריכת חוות דעת שמאי חקלאי, ליווי הדיונים בועדות השונות ועוד.

 

טיפול וייצוג מול מנהל מקרקעי ישראל

צוות שמאי המשרד מלווה ומייצג בעלי קרקעות הן חקלאיות והן עירוניות, אל מול מנהל מקרקעי ישראל. כחלק משירותי המשרד בתחום זה, אנו מטפלים בין היתר בדמי חכירה, דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, עריכת שומה נגדית, שינוי יעוד קרקעות, תוספות בנייה, ליווי מכרזים, הערכות שווי ועוד.

  

שירותי שמאות חקלאית

תוכל ליהנות משירותים מקיפים נוספים המוצעים בחברתנו בתחום של שמאות חקלאית ובתחום של שמאות מקרקעין, כשביניהם ליווי וייעוץ בהגשת התנגדות לתכנית ומתן חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה על הפגיעה הצפויה, הערכות אומדנים לפיצויים חקלאיים, הערכת נזקים חקלאיים בכל ענפי המשק החקלאי, ליווי בעלי נכסים ובעלי זכויות בועדות המקומיות ובועדות ערר, ניתוח והכנת דוחות שמאיים - כלכליים, זכויות שימוש, עסקאות קומבינציה, ליווי עסקאות מכר במקרקעין, עריכת טבלאות איזון והקצאה וייעוץ השקעות בנדל"ן.

 

בנוסף, שמאי המשרד משמשים במידת הצורך כשמאי מכריע, מכינים חוות דעת חיצוניות וחוות דעת שמאי מקרקעין מומחה לבתי משפט ולנכסים בתהליך משפטי, המהוות במידת הצורך עדות מומחה בבית משפט (משרדנו נמנה על מאגר המומחים מטעם בתי המשפט). כמו כן, משרדינו נמנה על מאגר השמאים המומחים של משרד החקלאות הממשלתי.

 

 

צוות המומחים המועסק במשרד שמאים מיקי אדלשטיין, מגוון תחומי ההתמחות והידע והניסיון הרב שצברנו בתחום המקרקעין, יוצרים שילוב מנצח המאפשר לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר עבור צרכיך בתחום שמאות חקלאית. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין