רכישת דירה יד שנייה

לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

רכישת דירה יד שנייה

 בדיקת נכסים זו עבודה למומחים...

 

משרד שמאים "מיקי אדלשטיין שמאות מקרקעין, שמאות חקלאית וייעוץ כלכלי בע"מ" הינו משרד מוביל בתחום שמאות מקרקעין ונדל"ן בישראל. מומחיות עיקרית של משרד שמאים מיקי אדלשטיין, היא ביצוע בדיקות מקיפות לנכסים המיועדים לרכישה או מכירה ומתן חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה על ממצאי הנכס.

לבדיקות אלו ישנה חשיבות רבה והן בעלות ערך רב עבור אדם המעוניין לרכוש נכס, ולו בשל העובדה, כי ביצוע בדיקות מקיפות ע"י שמאים מומחים יכולות לספק מידע חשוב ואף קריטי לגבי הנכס המיועד לרכישה, עשויות למנוע "הפתעות" בעתיד ויכולות להשפיע על שווי הנכס ומכאן שגם על עסקת הרכישה כולה.

 

בכל עסקת מקרקעין ובמיוחד ברכישת דירה, ישנם פרמטרים רבים שכדאי ואף חובה לבדוק. כשאנו מדברים על עסקה בשווי של מאות אלפי שקלים ואף יותר מזה, הכפופה לתקנות ולחוקים רבים, עריכת בדיקות מקיפות לנכס ע"י שמאי מקרקעין מומחה, תוכלנה למנוע מקרים כמו התחזות המוכר לבעל הנכס, ירידת ערך לא צפויה ואובדן כספי רב, "היעלמות" מטרים רבים משטח הדירה, צווי הריסה של העירייה ועוד.

  

לכן, כבר בשלב הראשוני, אנו מציעים לך לקבל ליווי אישי של צוות מומחים מקצועי ומיומן הכולל שמאי מקרקעין, מהנדס ומודד בעלי ניסיון רב בתחום, בעלי עדכניות מתמדת בחוקים ובתקנות ומומחים בשוק הנדל"ן.

צוות המומחים שלנו יבצעו עבורך בדיקות מקיפות לנכס וינתחו את הממצאים. לאחר מכן יעניקו לך חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה (במידת הצורך -חוות הדעת משמשת כעדות מומחה בבית משפט) וייעוץ מקצועי לכל אורך הדרך.

  

סל הבדיקות לנכסים הרחב ביותר

כל הבדיקות שמבוצעות מוסמכות, אובייקטיביות ובלתי תלויות, נערכות ע"י צוות המומחים של החברה ותחת שקיפות מלאה. סל הבדיקות המקיפות שלנו יעניק לך שקט ובטחון ויעשה עבורך את רכישת הנכס לבטוחה יותר, קלה יותר ואמינה הרבה יותר.

 

סל הבדיקות לנכסים כולל בין היתר:

 • בדיקת בעלות על הנכס - בדיקת זהות הבעלים הרשום של הנכס. בדיקה זו מונעת התחזות לבעלי הנכס ומבטיחה כי בעל הנכס או בא כוחו לוקח חלק בעסקה, על כל המשתמע מכך. כמו כן במקרים בהם הקרקע היא בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, הרוכש יחשב לחוכר ויש לטפל בנושא במסלול נפרד.
 • בדיקת חריגות בנייה- בדיקת הנכס בפועל אל מול הרישום המקורי, בכדי לוודא שאין חריגות בנייה או בנייה ללא היתר. בנייה ללא היתר או חריגות בנייה עשויות להוביל להוצאת צווי הריסה ולקנסות רבים מטעם גורמים שונים ויוצרות עוגמת נפש רבה.
 • בדיקת תיק הבניין - בבדיקת תיק הבניין תבדקנה הבקשות להיתרי בנייה וקיומם של אישורי והיתרי בנייה. כמו כן, ממצאי הבדיקה יספקו מידע לגבי קיומן של זכויות בנייה בנכס והאם זכויות אלו נוצלו ע"י המוכר או ע"י דיירי הבניין.
 • בדיקת המצב התכנוני - בדיקת המצב התכנוני של הנכס תספק מידע בנוגע לתוכניות אפשריות לשימוש בנכס, תוספות בנייה אפשריות, הגדלת זכויות בנייה בנכס, האם הנכס תואם להיתר של הועדה המקומית לתכנון ובניה, צווים שקיימים על הנכס המיועד, תכנית למגרש הסמוך לבניין ועוד. ממצאי בדיקה זו עשויות למנוע ירידות ערך לנכס, פגיעה באיכות חייכם ומניעת הפסד כספי רב. 
 • בדיקת משכון / שעבוד-  ביצוע בדיקה זו היא על מנת להבטיח כי השעבודים הקיימים יהיו ברורים  לפני הרכישה. ייתכן כי בנוסף לשעבודים, הוטלו על הנכס עיקולים ובמקרים מסוג זה הרוכש לא יוכל להעביר את הזכויות בנכס על שמו, עד שלא יוסרו העיקולים.
 • בדיקת היטל השבחה - בדיקה האם על הנכס חל היטל השבחה.
  בדיקת חבות בגין היטל לפני רכישת הדירה נועדה להבטיח כי המוכר ישלם את סכום ההיטל לפני העברת הזכויות לרוכש.
 • בדיקת תכנית פיתוח אזורי - בדיקת תכנית פיתוח אזורי מספקת מידע לגבי תכניות פיתוח שונות הקיימות לאזור הנכס המיועד לרכישה, ונמצאות בעירייה, במועצות האזוריות, בועדות לתכנון ובניה וכד'. ע"י ניתוח ממצאי הבדיקה ניתן לדעת האם ישנה כוונה לפתח אזור מסוים בקרבת הנכס, למשל: עבודות תשתית, סלילת כביש ראשי, הקמת אזור מסחר ותעשייה, הפקעת שטחים פרטיים לצורכי ציבור וכד'. מידע זה ימנע ירידת ערך עתידית בלתי צפויה לנכס וימנע הפסד כספי רב בעתיד, כמו גם פגיעה באיכות חייכם. חשוב לציין כי הממצאים נכונים ליום הבדיקה ולא לתכניות שעדיין לא אושרו.
 • בדיקת ייעודי קרקעות - בדיקה זו מספקת מידע לגבי ייעוד קרקעות הנמצאות בסביבת הנכס שלכם, לדוגמא: בניית מגדל רב קומות בסמוך לנכס, הקמת פארק, הקמת קניון חדש, הפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה מסביב לנכס וכד'. ממצאי בדיקת ייעוד קרקעות ימנעו פגיעה לא צפויה באיכות החיים שלכם וירידת ערך עתידית שעשויה להתרחש. חשוב לציין כי הממצאים נכונים ליום הבדיקה ולא לתכניות שעדיין לא אושרו.
 • הערכת שווי -  לאחר עריכת בדיקות מקיפות וניתוח ממצאי הבדיקות כמו גם ביקורים בנכס, שמאי מקרקעין מומחה של חברתנו יבצע הערכת שווי לנכס. הערכת השווי היא כאמור הסכום הריאלי אשר מייצג את השווי האמיתי של הנכס ומהווה חלק אינטגראלי בשיקולי הרכישה ובעסקת הרכישה כולה.

 לאחר ביצוע הבדיקות, ניתוח הממצאים והערכת השווי, מופק דו"ח חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה.

 

שירותי שמאות מקרקעין נוספים:

נושא רכישת נכס הינו תהליך מורכב וייחודי לכל נכס. לכל נכס יש מאפיינים שונים, פרמטרים רבים ונתונים ייחודיים ולכן יש לבחון ולבדוק כל נכס ע"פ המרכיבים והמאפיינים הייחודיים לו.

בכדי לספק את הפתרון האופטימאלי ביותר לבעלי הנכס, מלבד לסל הבדיקות המקיפות שאנו מבצעים, משרד שמאים מיקי אדשלטיין מספק גם שירותי שמאות מקרקעין נוספים, ע"פ מאפייני הנכס ולפי דרישה.

 

בין שירותי שמאות מקרקעין הנוספים שהמשרד מספק תוכלו למצוא:

• חוות דעת שמאי מקרקעין המשמשות עדות מומחה בבהמ"ש (משרדינו נמצא במאגר המומחים מטעם בתי המשפט).

• טיפול, יעוץ וליווי של שמאי מקרקעין בנושא רישוי והיתרים.

• ליווי, תכנון וייעוץ בכל התחום של מיסוי מקרקעין.

• אומדן ירידות ערך עקב ליקויי בנייה או בעקבות עבודות בנייה שנעשו במבנה סמוך לנכס.

• הגשת שומה נגדית והשגות למס שבח.

• הגשת התנגדות לתוכנית ע"פ חוק התכנון והבנייה.

• טיפול בנושא דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל.

ליווי וייעוץ בכל הנדרש לשינוי יעוד קרקע.

• יעוץ הפקעות מקרקעין.

• ועוד.

  

  

 

משרד שמאים מיקי אדלשטיין מציע את סל הבדיקות לנכסים המקיף והמקצועי ביותר. בדיקות אלו יסייעו לך בקביעת תנאים בהסכם הרכישה ומבטיחות כי תיחשף למאפייני הנכס האמיתיים והאובייקטיביים.

לפני שתחתמו על זיכרון דברים, לפני שתיכנעו ללחצי המתווך ולפני שתלכו לבנק - צרו קשר.

ליצירת קשר לחץ - יעוץ שמאי מקרקעין