לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

תביעת דיירים לפיצוי עקב אי רישום הזכויות בדירות שרכשו

התובעים טוענים כי הנתבעת הפרה את ההסכמים בכך שלמרות שהמועד לרישום הזכויות חלף, לא נרשם הבית המשותף וממילא לא נרשמו זכויותיהם. דבר זה יש בו כדי לגרום לה לטענתם לפגיעה בשווי דירותיהם. לפיכך עתרו לחייב את הנתבעת לשלם להם פיצויים בגובה הפגיעה על פי חוות דעת שמאית.

פסק דין

1. לפני תביעה של 12 דיירים בבניין ברחוב רבינוביץ 74 חולון, (להלן: "הבניין"), לתשלום פיצויים עקב אי רישום הזכויות בדירות שרכשו מהנתבעת, בפנקס רישום המקרקעין על שמם.
2. תמצית העובדות הדרושות לעניין
2.1 התובעים התקשרו בהסכמי מכר עם הנתבעת לפיהם התחייבה הנתבעת, חברה קבלנית ותיקה, לבנות את הבניין ולמסור לכל אחד מהם את החזקה בדירה שנרכשה על ידו בבניין האמור.
2.2 יובהר כי הבניין הינו קומפלקס המורכב משלושה אגפים, בסך הכל 86 דירות אשר נבנה על ידי הנתבעת, בשלבים שונים. בניית הבניין הושלמה בחודש 07/00, והחזקה בדירות נמסרה להם סמוך לכך.
2.3 בין כל אחד התובעים לבין הנתבעת נחתם הסכם מכר בקשר עם הדירה שרכש הימנה. עם זאת, לבית המשפט המציאו התובעים רק את ההסכם שבין התובעים 1 ו- 2, לבין הנתבעת (להלן: "ההסכם").
2.4 בסעיף 17 להסכם נקבע כי הנתבעת מתחייבת לרשום את הבניין כבית משותף ואת הדירה בבעלות הרוכש, תוך 36 חודשים ממועד סיום הבניה של הבניין על שלושת אגפיו, אלא אם קיימים עיכובים שאינם תלויים בנתבעת,ואז יידחה הרישום לתקופה שלאחר הסרת המניעה.
2.5 עד למועד מתן פסק הדין טרם ניתן על ידי העירייה אישור על פי טופס 5, שהינו תעודת גמר, הדרושה לשם רישום הבניין כבית משותף וממילא לא ניתן לרשום את הדירות על שם הרוכשים, התובעים שלפני.

3. עמדת התובעים בקליפת האגוז
התובעים טוענים כי הנתבעת הפרה את ההסכמים בכך שלמרות שהמועד לרישום הזכויות חלף, לא נרשם הבית המשותף וממילא לא נרשמו זכויותיהם. דבר זה יש בו כדי לגרום לה לטענתם לפגיעה בשווי דירותיהם. לפיכך עתרו לחייב את הנתבעת לשלם להם פיצויים בגובה הפגיעה על פי חוות דעת שמאית.

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע והניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח