לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

פסקי דין בנושא ירידות ערך

אנו נשתדל להעלות פסקי דין נוספים באופן קבוע, בתקווה כי הדבר יועיל וישרת אותך.

 

הפגיעה המתוארת היא בכך שהתכנית הפוגעת מאפשרת הקמת מבנים הממוקמים בתחומה או שייבנו בתחומה בעתיד, מעברו השני של הכביש, מול המקרקעין הנדונים כאן, הגבוהים ב-7 מ' יותר מגובה הבניה המאושר בתכנית הקודמת לתכנית הפוגעת.
בפנינו עררים העוסקים באלפי תביעות לפיצויים, בהיקף כולל של כחמישה מיליארד ש"ח (בערכי שנת 2000). התביעות הוגשו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "סעיף 197" ו-"החוק") העוסק בפגיעה במקרקעין עקב אישורה של תכנית לפי חוק התכנון והבניה.
המשיבים הגישו למערערת תביעה לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק. בתביעתם טענו המשיבים כי הדירות נפגעו, שלא בדרך של הפקעה, על ידי התוכנית , וכי הם זכאים לפיצויים.
עררים אלה הוגשו בגין דחיית תביעות הפיצויים של העוררים אשר הוגשו בגין פגיעה נטענת למקרקעין שונים עקב אישורה של תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 3 / 6 / א' המוכרת כתכנית לכביש 431.

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע הניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ כאן.

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח