לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

פסקי דין בנושא הפקעות מקרקעין

אנו נשתדל להעלות פסקי דין נוספים באופן קבוע, בתקווה כי הדבר יועיל וישרת אותך.

 

התובענה שבפנינו עניינה בשיעור הפיצוי המגיע לתובעת בגין הפקעת מקרקעין, אשר הופקעו לצורכי הקמתו של כביש חוצה ישראל (כביש 6).
הפיצוי בגין ההפקעה נועד לגלם את שווי הזכות שאבדה לבעל מקרקעין, אך לא להעמידו במצב טוב יותר...
כיצד יש לשום פיצויי הפקעה בגין "דמי חכירה אבודים", כאשר מדובר בקרקע שבמועד הפקעתה עדיין לא מומש הפוטנציאל הגלום בה? ביהמ"ש הגיע למסקנה כי עלה בידי התובע להוכיח את שווי המקרקעין מידי שנה ושנה ואת סכום דמי החכירה שנגזר ממנו, כמפורט בחוות דעתו של המומחה מטעמו.
בפני תביעה לפיצויים בגין הפקעת מקרקעין מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל. כל המקרקעין בהם עסקינן בתובענה זו נמצאים בבעלות מנהל מקרקעי ישראל והתובעים הנם בגדר חוכרים בלבד, קרי אין עסקינן בקרקע בבעלות פרטית.
ע"פ התביעה מבקשת מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבית המשפט להורות למשיב, לסלק את ידו ולאפשר למע"צ לתפוס את החזקה בחלק מהמקרקעין הידועים כגוש 10947 חלקה 138.
עותרת המבקשת לתפיסת חזקה במקרקעי המשיבים מכח סעיף 4(1) לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)-1943, לצורך ביצוע עבודות הקשורות לסלילת דרך פרברית מהירה הידועה ככביש 531.
עניינם של המערערים בפיצויים שנפסקו בגין הפקעת חלק ממקרקעין שהיו בבעלותם ובגין הנזקים שנגרמו להם עקב שינוי ייעוד המקרקעין על-פי תכנית שפורסמה.
בפנינו ערעור וערעור שכנגד המופנים כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים מיום 8.1.2006 במסגרתו נדחתה עתירה מנהלית להשבת הבעלות בחלקות שהופקע.
מדובר בשתי חטיבות קרקע, בעלות יעוד חקלאי, כאשר עם הפקעתן שולמו למבקשים, פיצויים על פי קביעת ועדת הפיצויים של מינהל מקרקעי ישראל – בעלת הקרקעות. פיצויים אלה התקבלו ע"י המבקשים, תוך שמירת זכותם לתבוע פיצויים נוספים. תביעתם לפיצוי נוסף מעבר לזה ששולם להם נדחתה ע"י המשיבה ומכאן תביעתם בהליך זה.

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע הניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ כאן.

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח