לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

פסקי דין בנושא היטל השבחה

אנו נשתדל להעלות פסקי דין נוספים באופן קבוע, בתקווה כי הדבר יועיל וישרת אותך.

 

לטענת המשיבות, המבקשת חייבה את היטל ההשבחה ביחס למקרקעי הקבלן, בריבית, וזאת החל ממועד חתימת הסכם הקומבינציה. סה"כ חויבו המשיבות לשלם בגין חלק זה 355,443.7 ¤.
ערעור היטל השבחה. המחלוקת בין הצדדים ממוקדת רק בשאלה מתי מתחיל מרוץ הריבית על היטל השבחה: האם ממועד חתימת הסכם המכר של המקרקעין, או ממועד דרישת התשלום הסופית והמחייבת.
בשומה הראשונה שהוציא קבע מר גנות כי חל היטל בסך 925,000 ¤ ובשומה מתוקנת סך של 865,000 ¤. אין חולק כי המערערת רכשה את זכותה במקרקעין בעקבות הליך של כנוס נכסים נגד הבעלים הקודמים של המקרקעין.
המערער,הגיש בקשה למשיבה, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, להיתר בניה לבניית בית מגורים בשטח של 350 מ"ר על מגרש שבבעלות אביו. בקשתו אושרה. בהיות ההיתר הנ"ל "השבחה במקרקעין", כמובן ההיגד בסעיף 196א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוצאה על ידי הוועדה למערער שומת היטל השבחה.

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע הניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ כאן.

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח