לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

תביעת פיצויים לירידת ערך בעקבות נתב"ג

בפנינו עררים העוסקים באלפי תביעות לפיצויים, בהיקף כולל של כחמישה מיליארד ש"ח (בערכי שנת 2000). התביעות הוגשו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "סעיף 197" ו-"החוק") העוסק בפגיעה במקרקעין עקב אישורה של תכנית לפי חוק התכנון והבניה.

פסק דין

טענת העוררים היא כי התכניות החדשות לנמל התעופה בן גוריון (להלן: "נתב"ג"), המוכרות בציבור גם בכינויין "נתב"ג 2000",  תמ"א 2/4 (להלן: "התכנית" או "תמ"א 2/4"), או בחלק מהתביעות תמ"א 2/4 בצוותא חדא עם תמ"א 2/4א', פגעו במקרקעי העוררים והורידו את ערכם.

ועדת הערר שמעה את הטענות, המומחים והראיות על פני עשרות רבות של ישיבות ואלפי עמודי פרוטוקול, קיבלה כמות גדולה מאד של ראיות, תכניות,חוות דעת ומסמכים ואף ביקרה בנמל התעופה ובחלק מן הישובים הסובבים את נמל התעופה. לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב ובהם העלו את טענותיהם, גם בהתייחס למהלך הדיון ובירור הטענות והראיות שהתקבלו.

על מנת לא להלאות ולחזור על הטענות לפרטיהן, נציין בפתח החלטה זו אך את התמצית שבתמצית של הטענות, ונתייחס לטענות המפורטות יותר במסגרת הכרעה בכל אחת מהן, בהמשך החלטה זו.

 

 

תמצית טענות העוררים

העוררים סבורים כי הוכיחו את קיומם של כל האלמנטים והתנאים המצטברים שבס' 197 לחוק,  ומשכך זכאים הם לפיצויים. לדעת העוררים הוכח כי הותרת נמל תעופה בן-גוריון כמות שהוא הייתה בלתי אפשרית. מדינת ישראל עמדה בפני שתי ברירות: הרחבת נתב"ג או הקמת שדה חלופי .

לטענת העוררים הוכח כי הקיבולת של נתב"ג ערב אישור תמ"א 2/4, היתה ארבעה מיליון נוסעים בשנה, כעניין נורמטיבי הנובע בין היתר מאי חוקיותם של מבנים בשדה התעופה.

לטעמם של העוררים, לא ניתן להעלות את קיבולת הנמל ללא עריכת תכנית כדוגמת תמ"א/2/4 שרק היא מאפשרת בניה ההכרחית לשם כך.

העוררים טוענים כי אין מחלוקת  בין הצדדים כי הקיבולת שמאפשרת תמ"א 2/4 הינה לפחות של שישה עשר מיליון נוסעים בשנה.

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

 

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע והניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - יעוץ שמאי מקרקעין

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח