לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

היטל השבחה לאחר עסקת קומבינציה

לטענת המשיבות, המבקשת חייבה את היטל ההשבחה ביחס למקרקעי הקבלן, בריבית, וזאת החל ממועד חתימת הסכם הקומבינציה. סה"כ חויבו המשיבות לשלם בגין חלק זה 355,443.7 ¤.

 

פסק דין

 

המשיבות הינן הבעלים של חלק ממקרקעין הידועים כחלקה 7 בגוש 6866 בחולון (להלן: "המקרקעין").

ביום 31.12.1999 התקשרו המשיבות בהסכם קומבינציה עם חברה לבניין, צד ג' (להלן: "הקבלן").
בהתאם להסכם הקומבינציה מכרו המשיבות לקבלן 58.5% מזכויותיהן במקרקעין (להלן: "מקרקעי הקבלן") ובתמורה התחייב הקבלן לבנות עבור המשיבות 41.5% מזכויות הבניה המוקצות למקרקעין.

2. ביום 15.2.2005 פנו המשיבות למבקשת בכדי לברר חיוב המקרקעין בהיטל השבחה.

ביום 14.7.2005 שלחה המבקשת למשיבות הודעת שומה על סך 844,496 ¤.

ביום 15.8.2005 הגישו המשיבות שומה נגדית, אשר לפיה היטל ההשבחה הסתכם בסך של 304,500 ¤. סכום זה, שלא היה שנוי במחלוקת שולם למבקשת על ידי המשיבות ביום 2.11.2005. לגבי יתרת הסכום שנדרש על ידי המבקשת, המציאו המשיבות ערבות בנקאית.

היתר בניה ניתן ביום 27.12.2005.

ביום 20.1.2007 הגיעו שני השמאים של שני הצדדים לשומה מוסכמת על פיה היטל ההשבחה שיחול על המקרקעין הינו סך 242,014 ¤.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

 

 

 

צוות המומחים המועסק במשרד שמאים מיקי אדלשטיין עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה. תחומי ההתמחות, הידע והניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - יעוץ שמאי מקרקעין

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח