לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

ערעור מינהלי לפי סעיף 198 - פסק דין בנושא ירידת ערך

המשיבים הגישו למערערת תביעה לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק. בתביעתם טענו המשיבים כי הדירות נפגעו, שלא בדרך של הפקעה, על ידי התוכנית , וכי הם זכאים לפיצויים.

פסק דין זה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה.

פסק דין

1. בפני ערעור מינהלי לפי סעיף 198(ח) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן "החוק").

2. המערערת הינה הועדה המקומית לתכנון ובניה, חיפה.

3. המשיבים הינם הבעלים של דירות מגורים ברחובות אורבך והכשרת הישוב בחיפה (להלן "הדירות").

4. בתאריך 18.11.99 פורסמה תוכנית חפ/1746ה' (להלן "התכנית"). בין היתר משנה התכנית את הבינוי ואופי הסביבה, כאשר שטחי המקרקעין המיועדים לבניה גדלו, השטחים הציבוריים הפתוחים הופחתו, יסלל כביש חדש שיאפשר גישה למקרקעין אחרים, נוסף אתר לבנין ציבורי בקרבת הדירות ונותר שטח שטרם נקבע יעודו.

5. המשיבים הגישו למערערת תביעה לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק. בתביעתם טענו המשיבים כי הדירות נפגעו, שלא בדרך של הפקעה, על ידי התוכנית , וכי הם זכאים לפיצויים.

 

6. המערערת דחתה את תביעת המשיבים.

 

7. המשיבים הגישו ערר על החלטת המערערת לועדת הערר המחוזית- מחוז חיפה (להלן "ועדת הערר"). ביום 25.11.04 החליטה ועדת הערר למנות את השמאי גלעד יצחקי כשמאי מכריע, על מנת שיבדוק את טענות המשיבים בדבר הפגיעה בדירות. 

8. ביום 25.12.05 ניתנה שומה מכרעת על ידי השמאי (להלן "השומה").בשומה נקבע כי תכנית 1746ה' הינה תכנית פוגעת וכי שווי הפגיעה נע בין 4 עד 7.5 אחוז, בהתאם לטבלה. השמאי מבסס את ירידת הערך על העובדה שצפיפות המגורים באזור גדלה ( מ- 60% ל- 100%), על שינוי יעוד מגרש קרוב לדירות לאתר לבנין ציבורי, מפגעים כתוצאה מכביש שיעבור סמוך לדירות והגדלת שטח האב"צ וכן הפגיעה בנוף .

 

המערערת הגישה לועדת הערר ערר על השומה. בין היתר טענה המערערת כי מתקיימים תנאי סעיף 200 לחוק, המזכים אותה בפטור מתשלום פיצויים למשיבים.

 

10. ביום 11.1.07 דחתה ועדתה ערר את הערר בקובעה כי ירידת הערך שנקבעה על ידי השמאי - בשעור הנע בין 4% ל- 7.5% - אינה זניחה וכלשונה:

"ירידת הערך כאמור, משתנה בין התובעים המשיבים. בחלקם היא קטנה יחסית בשיעורה, אולם המדובר בסכום לא מבוטל לאדם מן היישוב (סך של 22,000$ - 25,200$). בחלקם האחר, המדובר בירידת ערך אשר ספק אם יכולה להחשב, בנסיבות אלו, כחסרת משמעות. אדם אשר החלק ה- 15 של דירתו אובד לו, אינו יכול להחשב במי שהפגיעה בו היא סבירה"

 

ועדת הערר גם דחתה את השגות המערערת, ככל שהתייחסו לאינטרס הציבורי ופיזור הנזק וכן דחתה את הטענה כי יש להחיל את הפטור משיקולי צדק לאור עבירות בניה שביצעו המשיבים בדירותיהם.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

 

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע והניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - יעוץ שמאי מקרקעין

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח