לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

בעל מקרקעין ששינויים בתוכניות, שינוי ביעוד הקרקע וכד', גרמו לירידה בערך מקרקעין שבבעלותו, או לפגיעה אחרת בזכויותיו, רשאי להגיש לוועדה המקומית תביעה לפיצויים תוך שלוש שנים מיום תחילת תוקפה של התכנית (למעט במקרה של הפקעה).

 

ע"פ החוק:

"197 (א) נפגעו  על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמה, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200 ." (חוק התכנון והבנייה).

 

הגדרה - מהו סעיף 197?

בעל מקרקעין ששינויים בתוכניות, שינוי ביעוד הקרקע וכד', גרמו לירידה בערך מקרקעין שבבעלותו, או לפגיעה אחרת בזכותו, רשאי להגיש לוועדה המקומית תביעה לפיצויים תוך שלוש שנים מיום תחילת תוקפה של התכנית (למעט במקרה של הפקעה).

 

מי יכול להגיש תביעה?

מי שיכול להגיש תביעה בגין ירידת ערך, הוא רק מי שהיה בעל הזכויות בנכס (בעלים או חוכר לדורות) ביום אישור התוכנית והנכס שלו נפגע או עשוי להיפגע מעצם מימוש התוכנית.

חשוב לדעת כי לתביעה יש "תקופת התיישנות" של שלוש שנים מיום אישור התוכנית, כלומר, בעל זכויות יכול להגיש תביעה בגין ירידת ערך בתקופה של עד שלוש שנים מיום אישור התוכנית, שבעקבותיה הוא תובע את ירידת הערך.

 

הגשת תביעת פיצויים ע"פ סעיף 197

בעל הנכס יגיש תביעה לפיצויים בגין סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. את התביעה יש להגיש לועדת התכנון שאישרה את התוכנית, בצירוף הערכת ירידת הערך של הנכס שתיעשה ע"י שמאי מקרקעין מוסמך. תביעות לפיצויים שנדחות ע"י הועדה המקומית מועברות לועדת ערר.

ועדת הערר עשויה לקבל את התביעה ולאשר את שיעור הפיצוי לבעל הנכס, היא יכולה לקבל את התביעה אך לא את גובה הפיצוי (במקרים כאלו ימונה שמאי מקרקעין מכריע) או שהיא יכולה לדחות את התביעה.

ניתן לפנות לבית משפט מחוזי במידה ומעוניינים לערער על קביעת הועדה המחוזית.

 

ראה גם מאמר בנושא -  הגשת התנגדות לתכנית

לקריאת פסקי דין בנושא הפקעות וירידות ערך לחץ כאן.

 

צוות שמאי מקרקעין במשרד שמאים מיקי אדלשטיין ישמח לענות לך על שאלות נוספות, ללוות ולייעץ בענייני הגשת התנגדויות ותביעות לפיצויים בגין ירידות ערך ע"פ סעיף 197. בזכות הידע והניסיון הרב שצברנו בתחום, נוכל לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר עבור צרכיך בתחום ירידות ערך בפרט, ובתחומי הנדל"ן בכלל. הדרך לקבלת הפיתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין

 

 

אין לראות בכתוב הנ"ל ו/או בתכנים הנ"ל בחלקם או בכלליותם כל סוג של יעוץ, חוות דעת או המלצה ויש לבחון ולבדוק כל מקרה לגופו. הנתונים נכונים ליום כתיבת המאמר ויש לבדוק שינויים ועדכונים בחוק. ט.ל.ח

כל הזכויות שמורות למיקי אדלשטיין שמאי מקרקעין . אין להעתיק, להפיץ או לפרסם ללא אישור בכתב.