לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

פסק דין בנושא פיצוי בגין ירידת ערך

הפגיעה המתוארת היא בכך שהתכנית הפוגעת מאפשרת הקמת מבנים הממוקמים בתחומה או שייבנו בתחומה בעתיד, מעברו השני של הכביש, מול המקרקעין הנדונים כאן, הגבוהים ב-7 מ' יותר מגובה הבניה המאושר בתכנית הקודמת לתכנית הפוגעת.

 

 

פסק דין זה ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 

 פסק דין

  1. המבקשת, אלונית בנייה ופיתוח בע"מ (להלן: אלונית), והמבקשים 9-2, ה"ה ליברמן, זורע, רודולר, כנען, ארם, טיסמנצקי, פוגל וקרישיבסקי, הגישו המרצת פתיחה זו כנגד שלושה משיבים, הם, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כרמיאל, מינהל מקרקעי ישראל וערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ.

 המבקשים מבקשים להצהיר כי אלונית נכנסת לגדר הגדרת "בעל זכות במקרקעין" על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 ועל כן זכאית לקבלת פיצוי בגין ירידת ערך המקרקעין שנגרמה בעקבות אישורה של תוכנית פוגעת, על פי הוראות סעיף 197 הנ"ל. 

 

עוד מתבקש ביהמ"ש בהמרצת הפתיחה להצהיר כי כפועל יוצא מהיות אלונית בעל זכות במקרקעין זכאים גם המבקשים 9-2, שרכשו מאת המבקשת זכויות במקרקעין עובר למועד אישור התוכנית הפוגעת, להכנס לגדר הגדרת "בעל זכות במקרקעין" לעניין קבלת פיצוי על פי סעיף 197 לחוק.

 

הוועדה המקומית והמינהל (משיבות 1 ו-2) טוענות כי דין התובענה להדחות והגישו תשובות מפורטות להמרצת הפתיחה. המשיבה 3 יחד עם המבקשים הגישו הודעה בדבר הסדר דיוני לפיו המשיבה 3 מודיעה כי אין לה מה להוסיף על כתב התשובה של משיבה 2, כי תהיה פטורה מהגשת תשובה ותשוחרר מהתייצבות לדיונים אך הכרעת ביהמ"ש במחלוקת כפי שתחול כלפי משיבה 2 תחייב גם אותה (בש"א 10072/06).

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

 

צוות המומחים של המשרד עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

 

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח