לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות, ע"פ סעיף 196א לחוק התכנון והבניה.

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות (ע"פ סעיף 196א לחוק התכנון והבניה) ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה, אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

 פירוש המושג "השבחה" הוא עליית השווי של המקרקעין.

 

החבות בגין היטל השבחה

1. אישור תוכנית מתאר מקומית או מפורטת.

2. מתן הקלה.

3. אישור שימוש חורג.

 

החייבים בתשלום היטל השבחה

החייבים בתשלום היטל השבחה, הם בעל המקרקעין ביום מתן אישור תוכנית, או החוכר לדורות (חוכר לדורות מתייחס לחכירה של 25 שנה לפחות). כמו כן, ישנה התייחסות בחוק לגבי נכס הנמצא בבעלת משותפת.

 

 שיעור היטל השבחה

שיעור היטל השבחה הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין. עליית שווי המקרקעין נקבעת בהתבסס על שווי השוק של הקרקע, ע"פ חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית. שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית, יעריך את שווי המקרקעין לפני אישור התוכנית ולאחריה, כאשר ההפרש הוא בעצם ההשבחה של המקרקעין.

לבעל המקרקעין יש את הזכות להגיש שומה נגדית שתוכן ע"י שמאי מקרקעין מוסמך מטעמו, שיעניק חוות דעת שמאי מקרקעין בנושא שווי הקרקע (ראה ערעור על שומת היטל השבחה).

 

תשלום היטל השבחה

מועד החבות בגין היטל וחישוב שווי ההשבחה, חל מהמועד בו אושרה התוכנית שהשביחה את המקרקעין. מועד תשלום היטל השבחה יהיה עד מועד מימוש זכויות.

היטל השבחה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומת הבנייה - הנמוך מבין שניהם.

 

פטור מחבות בגין היטל השבחה

ישנם מספר גורמים ופרמטרים אשר יכולים להעניק פטור מחבות בגין היטל השבחה על מקרקעין. צוות מומחה של שמאי מקרקעין בחברתנו, ישמח לערוך עבורך את הבדיקות הנחוצות בנוגע לזכאותך לפטור מחבות בגין היטל השבחה.

 

ערעור על שומת היטל השבחה

בעל המקרקעין זכאי לערער על גובה היטל ההשבחה, ע"י כך שישכור שמאי מקרקעין מוסמך, אשר יכין שומה נגדית לשומה שהכין שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית. במידה וגובה היטל ההשבחה נקבע ע"י לוח שומה, יכול בעל המקרקעין לערער על גובה ההיטל תוך שנה מיום הצגת הלוח. לעומת זאת, במקרה שבו חל מימוש זכויות על המקרקעין, עומדים לרשות בעל המקרקעין 30 יום לערער על גובה ההיטל.

מעוניין להפחית את גובה היטל השבחה? לחץ על - הפחתת היטל השבחה

 

 

 לקריאת פסקי דין בנושא היטל השבחה לחץ - פסקי דין היטל השבחה

 

צוות שמאי מקרקעין במשרדינו מומחה בתחום מיסוי המקרקעין כשבכלל זה היטל השבחה. נשמח לענות לך באופן אישי על כל שאלה ולספק לך את הפתרונות האופטימאליים ביותר עבור צרכיך, בנושא היטל השבחה.

הדרך להפחתת תשלום היטל השבחה ובדיקת זכאות לפטור מתשלום מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - יעוץ שמאי מקרקעין

 

 

 

 אין לראות בכתוב הנ"ל ו/או בתכנים הנ"ל, בחלקם או בכלליותם, כל סוג של יעוץ, חוות דעת או המלצה ויש לבחון ולבדוק כל מקרה לגופו. הנתונים נכונים ליום כתיבת המאמר ויש לבדוק שינויים ועדכונים בחוק. ט.ל.ח 

כל הזכויות שמורות למיקי אדלשטיין שמאי מקרקעין . אין להעתיק, להפיץ או לפרסם ללא אישור בכתב.