לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

הגשת התנגדות לתכנית

החוק מאפשר לכל המעוניין לעיין בתכנית ולהתנגד לה במהלך אישורה, אם היא עלולה לפגוע בנכסיו ו/או בזכויותיו. בהתנגדות לתכנית יש לפרט את הנימוקים להתנגדות, לצרף חוות דעת מקצועית של מומחים ובכלל זה של שמאי מקרקעין מוסמך ולהגיש תצהיר חתום בפני עורך דין...

הגשת התנגדות לתכנית - ע"פ סעיף 100 לחוק התכנון והבניה

החוק מאפשר לכל המעוניין לעיין בתכנית ולהתנגד לאישורה, אם היא עלולה לפגוע בנכסיו ו/או בזכויותיו. הגשת התנגדות  לתוכנית יש להגיש בתקופת ההפקדה - תקופה בת 60 יום בהם התוכנית נמצאת במשרדי הועדה לתכנון ובנייה.

 

איך מגישים התנגדות לתכנית?

חוק התכנון והבניה מחייב פרסום ברשומות, בעיתונים ארציים ומקומיים המודיע על הפקדת התכנית והאפשרות לעיין בתוכנית על כל מרכיבה ונספחיה ולהגיש התנגדות לאישור התוכנית.
בהגשת התנגדות לתכנית יש לפרט את הנימוקים להתנגדות לתכנית, לצרף חוות דעת מקצועית של מומחים ובכלל זה של שמאי מקרקעין מוסמך ולהגיש תצהיר חתום בפני עורך דין, לצורך אימות פרטי ההתנגדות ופרטי בעל הנכס (מגיש ההתנגדות לתכנית).

 

דיון בהתנגדות לתכנית

לאחר הגשת התנגדות לתוכנית בצירוף המסמכים הדרושים, הועדה לתכנון ובניה תזמן את המתנגדים לדיון בהתנגדות, תשמע את נימוקי המתנגדים ויועציהם ותדון בהתנגדות.

 

אישור או דחיית התנגדות לתכנית

הועדה המקומית מחויבת להגיב על ההתנגדות בתוך 90 יום.

על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערר לועדת הערר של הועדה המחוזית.

 

 

הגשת התנגדות לתכנית אפקטיבית דורשת מקצוענות, מקצועיות, מומחיות ובקיאות.

צוות שמאי מקרקעין המועסק במשרד שמאים מיקי אדלשטיין הינו בעל ניסיון עשיר בנושא הגשת התנגדות לתכנית, תוך ליווי בעלי הנכסים בדיונים ובועדות ערר, וייצוגם אל מול הועדות לתכנון ובניה ומול הרשויות השונות.

הידע והניסיון הרב שצברנו בתחום הנדל"ן, מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר עבור צרכיך בתחום הגשת התנגדות לתכנית בפרט, ובתחומי הנדל"ן בכלל. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ - ייעוץ שמאי מקרקעין

 

 

אין לראות בכתוב הנ"ל ו/או בתכנים הנ"ל בחלקם או בכלליותם כל סוג של יעוץ, חוות דעת או המלצה ויש לבחון ולבדוק כל מקרה לגופו. הנתונים נכונים ליום כתיבת המאמר ויש לבדוק שינויים ועדכונים בחוק. ט.ל.ח.

כל הזכויות שמורות למיקי אדלשטיין שמאי מקרקעין. אין להעתיק, להפיץ או לפרסם ללא אישור בכתב.